Mieke Annick Geijsemans
o 25/04/1960 - + 08/08/2011
Zoals je daarnet kon lezen ben ik opnieuw beginnen zingen. Maar dat is niet alles ...

Ik droom er ook van een CD op te nemen. Het zou een CD zijn met nummers die het grote publiek aanspreken. De opbrengst van die CD is bestemd voor het goede doel : het zoeken naar de oorzaken van systeemsclerose, Sjogren, Lupus en aanverwante (chronische) ziekten. Misschien kunnen er dan, in een later stadium, doeltreffende medicijnen ontwikkeld worden. Als je meer wilt weten over deze ziekten dan klik je maar op de knop 'CIB-Liga' of op deze link.

Het is niet de bedoeling dat ik zelf alle nummers zing. Ik hoop dat ik er ook in slaag om bekende artiesten te overtuigen mee te werken aan dit project.

Wat mezelf betreft ... ik weet niet hoe lang ik nog te gaan heb. De kans is reëel dat ik "het medicijn" niet meer zal kunnen uitproberen. Ondanks dit gegeven wil ik deze droom toch verwezenlijken. Ik ben helaas niet sterk genoeg om avondvullende optredens te verzorgen en het land rond te trekken voor het goede doel.

Een titel voor de CD heb ik al ... "Running out of time".